รายชื่อวัสดุที่ต้องการซื้อ จำนวน (12) รายการ

ชื่อวัสดุ รหัสวัสดุ ประเภทวัสดุ จังหวัด หน่วยนับ ความถี่
Copper Chloride 11 01 06 กรดอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการปรับสภาพผิว ปราจีนบุรี KG/กิโลกรัม ต่อเดือน
HDPE 12 01 05 เศษพลาสติกจากการปาด/กลึง กรุงเทพมหานคร TON/ตัน ต่อครั้ง
ตัวทำละลายใช้แล้ว 14 06 02 ตัวทำละลาย หรือส่วนผสมตัวทำละลายที่มีธาตุฮาโลเจน สมุทรปราการ TON/ตัน ต่อครั้ง
น้ำมันใช้แล้ว 13 02 08 น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่สามารถระบุชนิดได้หรือชนิดอื่นๆ สระบุรี TON/ตัน ต่อครั้ง
น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว,น้ำมันเตา,น้ำมันsludge oil 05 01 99 ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น ชลบุรี KG/กิโลกรัม ต่อครั้ง
แผ่นพีซีบี ตะกอนทองแดง เศษขี้เตาทองแดง 11 02 06 ของเสียจากการแยกทองแดง ที่ไม่ใช่ 11 02 05 กรุงเทพมหานคร TON/ตัน ต่อเดือน
ยาง แผ่นวงจร อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 16 02 16 ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่ไม่ใช่ 16 02 15 กรุงเทพมหานคร KG/กิโลกรัม ต่อครั้ง
รับซื้อ รับประมูล พลาสติก เศษพลาสติก ABS PS PVC PC PE HD อะครีลิค แผ่นซีดี รับซื้อ รับประมูล 12 01 05 เศษพลาสติกจากการปาด/กลึง กรุงเทพมหานคร TON/ตัน ต่อปี
รับซื้อพลาสติก HDPE ขวดพลาสติก ภาชนะพลาสติก เศษพลาสติกที่เหลือจากการตัดขอบ ตกแต่งชิ้นงาน จำนวนมาก 02 05 99 ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น สระบุรี TON/ตัน ต่อสัปดาห์
เศษ 02 02 03 วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป ชลบุรี TON/ตัน ต่อครั้ง
เศษดีบุก/ตะกั่วจากการบัดกรี (Lead Free/Solder) 12 01 99 ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น ชลบุรี KG/กิโลกรัม ต่อเดือน
เศษแผ่นพีซีบี ตะกอนโลหะทุกชนิด ตะกอนจากระบบบำบัดทุกชนิด เศษขี้เตาหลอมโลหะทุกชนิด 16 02 16 ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่ไม่ใช่ 16 02 15 พระนครศรีอยุธยา KG/กิโลกรัม ต่อครั้ง
| 1 |
สนับสนุนโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-202-4168, 4014 โทรสาร: 02-202-4165
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อ อีเมล์ admin@thaiwasteexchange.net