รายชื่อวัสดุที่ต้องการขาย จำนวน (34) รายการ

ชื่อวัสดุ รหัสวัสดุ ประเภทวัสดุ จังหวัด หน่วยนับ ความถี่
Activated Carbon 15 02 03 วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง ผ้าสำหรับเช็ด และชุดป้องกัน ที่ไม่ใช่ 15 02 02 ระยอง TON/ตัน ต่อเดือน
Lens Reject , ฝุ่นจากการฝนริมเลนส์ 12 01 99 ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น นนทบุรี TON/ตัน ต่อเดือน
กรดซัลฟูริกเก่า 11 01 05 กรดต่างๆ ที่ใช้ในการขจัดคราบสกปรก นนทบุรี KG/กิโลกรัม ต่อเดือน
กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย 19 08 14 กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 19 08 13 สมุทรปราการ KG/กิโลกรัม ต่อเดือน
กากผงสีฝุ่น 08 01 11 กากสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น สมุทรปราการ TON/ตัน ต่อครั้ง
กากเศษสแตนเลสจากเครื่อง CGM 12 01 04 ฝุ่น/ผงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก สมุทรปราการ KG/กิโลกรัม ต่อเดือน
กากส้ม กากฝรั่ง กากชา กากกาแฟ 02 03 01 ตะกอนจากการล้าง การทำความสะอาด การปอกเปลือก การเหวี่ยงแยก และการแยก สมุทรปราการ TON/ตัน ต่อปี
แกลลอน ขนาด 20 ลิตร 15 01 10 บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือมีเศษสารอันตรายคงค้าง สมุทรสาคร KG/กิโลกรัม ต่อเดือน
แก้วเคลือบสี 10 12 08 ของเสียที่เป็นเซรามิกส์ อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง (ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้ว) สระบุรี TON/ตัน ต่อครั้ง
ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 03 03 11 กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 03 03 10 ปราจีนบุรี TON/ตัน ต่อครั้ง
ถังพลาสติก 25 ลิตร ปนเปื้อนสารเคมี 15 01 10 บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือมีเศษสารอันตรายคงค้าง ระยอง GA/แกลลอน ต่อเดือน
ถ่านไฟฉายเก่า / แบตเตอรี่มือถือเก่า / แบตจากเครื่องไฟฉุกเฉิน 16 06 02 แบตเตอรี่ชนิดใช้นิเกิล-แคดเมี่ยม สมุทรปราการ KG/กิโลกรัม ต่อครั้ง
ถ่านไฟฉายเก่า / แบตเตอรี่มือถือเก่า / แบตจากเครื่องไฟฉุกเฉิน 16 06 02 แบตเตอรี่ชนิดใช้นิเกิล-แคดเมี่ยม สมุทรปราการ KG/กิโลกรัม ต่อครั้ง
ถุงมือไนไตรเปื้อนน้ำยาเคมี 15 02 02 วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง (รวมทั้งไส้กรองน้ำมันที่ไม่ใช่ 16 01 07) ผ้าสำหรับเช็ด และชุดป้องกัน ที่ปนเปื้อนสารอันตราย นนทบุรี KG/กิโลกรัม ต่อเดือน
เถ้าถ่านหิน 10 01 01 เถ้าหนัก ตะกรัน และฝุ่นจากหม้อไอน้ำที่ไม่ใช่ 10 01 04 สมุทรสาคร KG/กิโลกรัม ต่อสัปดาห์
เถ้าลอย (Fly ash) 10 01 02 เถ้าลอยจากการเผาไหม้ถ่านหิน ปราจีนบุรี TON/ตัน ต่อเดือน
เถ้าลอย 10 01 02 เถ้าลอยจากการเผาไหม้ถ่านหิน ปราจีนบุรี TON/ตัน ต่อครั้ง
น้ำโซดาไฟ 19 02 06 กากตะกอนจากการบำบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟิสิกส์ ที่ไม่ใช่ 19 02 05 สมุทรปราการ TON/ตัน ต่อเดือน
น้ำเสีย 08 01 19 น้ำเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเป็นสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตราย ปทุมธานี M3/ลูกบาศก์เมตร ต่อครั้ง
บล็อคพลาสติก 15 01 02 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก สมุทรปราการ TON/ตัน ต่อครั้ง
ปี๊บสี 15 01 04 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะ สมุทรสาคร KG/กิโลกรัม ต่อเดือน
ผงถ่าน (Activated carbon filter) 15 02 03 วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง ผ้าสำหรับเช็ด และชุดป้องกัน ที่ไม่ใช่ 15 02 02 ระยอง TON/ตัน ต่อเดือน
ผงเหล็ก 12 01 02 ฝุ่น/ผงเหล็ก ระยอง TON/ตัน ต่อเดือน
ฝุ่นจากการหลอมเหล็ก 10 09 09 ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสารอันตราย สมุทรปราการ TON/ตัน ต่อครั้ง
ภาชนะปนเปื้อน (ถัง) 15 01 10 บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือมีเศษสารอันตรายคงค้าง สมุทรปราการ TON/ตัน ต่อครั้ง
เศษเทปใสเปื้อนน้ำยา 12 01 99 ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น นนทบุรี TON/ตัน ต่อเดือน
เศษปาดหนัง 04 02 22 เศษเส้นใย สิ่งทอที่ผ่านการฟอกย้อมแล้ว ชลบุรี KG/กิโลกรัม ต่อครั้ง
เศษพลาสติก 03 03 08 ของเสียจากการคัดแยกเศษกระดาษและเศษกระดาษแข็งเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ ปราจีนบุรี TON/ตัน ต่อครั้ง
เศษฟองน้ำกลบกาว 04 02 22 เศษเส้นใย สิ่งทอที่ผ่านการฟอกย้อมแล้ว ชลบุรี KG/กิโลกรัม ต่อครั้ง
เศษไม้พาเลท 02 01 07 ของเสียจากการทำป่าไม้ สมุทรปราการ KG/กิโลกรัม ต่อครั้ง
| 1 || 2 |
สนับสนุนโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-202-4168, 4014 โทรสาร: 02-202-4165
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อ อีเมล์ admin@thaiwasteexchange.net