รายชื่อผู้รับกำจัด จำนวน (698) ราย

ชื่อบริษัท / โรงงาน รายละเอียด จังหวัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยปราการ เม็ททัล คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น โลหะ,พลาสติกและกระดาษ เป็นต้น เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธารามรวมทรัพย์ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานเฉพาะที่ไม่ใช่ชนิดอันตราย ราชบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 เค อุตสาหกรรม คัดแยกสิ่งปฏิกูล สงขลา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงพร รีไซเคิล คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) นนทบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รวมเศษ 304 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และบดย่อยพลาสติก ฉะเชิงเทรา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจันตคามฟูดส์ ทำหน่อไม้บรรจุปี๊บ และกระป๋อง ปราจีนบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม หลอมอลูมิเนียม นครปฐม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรรีไซเคิล คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาโลหะกิจ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ซ่อมและล้างถัง สระบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ชนัญ รีไซเคิล คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1(พ.ศ.2541) อัดเศษกระดาษ ปราจีนบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ประเสริฐ กลิ่นชื่น ซัพพลาย คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) พระนครศรีอยุธยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเสริฐพลาสติก ซ่อมแซมเครื่องจักร ถังหรือภาชนะบรรจุ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น พระนครศรีอยุธยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภณการโยธา คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย อุทัยธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรพล อาร์คิเทคเชอร์ โม่ บด ย่อย และทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ และอัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ บดเศษพลาสติก และซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พระนครศรีอยุธยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจการฝ้าย ทำใยจากเศษผ้าเศษฝ้าย สระบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจการฝ้าย 2 ผลิตเส้นใย จากเศษผ้า และเศษด้าย สระบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิม กรุ๊ป รับจ้างซ่อมแซมและทำภาชนะบรรจุ เช่น ถังเหล็ก ล้าง ภาชนะบรรจุ เช่น ถังเหล็กบรรจุน้ำมันเครื่อง กาว เรซิน ตัวทำละลาย สี ฯลฯ สมุทรปราการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ แอล รีไซเคิล หลอมหล่ออลูมิเนียมจากเศษอลูมิเนียม (SCRAP) และอลูมิเนียมดรอส (DROSS) นครปฐม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิวิศ เทรดดิ้ง คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดโลหะ บดย่อยพลาสติก และรีไซเคิลน้ำมันและตัวทำละลายใช้แล้ว ลำปาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีทรัพย์อนันต์ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และอัดเศษโลหะ ลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกร รวมเศษ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2541 สมุทรปราการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารวย รีไซเคิล คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจำพวกโลหะ กระดาษ แก้ว ไม้ พลาสติก และบดย่อยพลาสติกชนิดต่าง ๆ ปทุมธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลัยรุ่งเรืองกรุ๊ป คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) สระบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอปเปอร์เทรด รีไซเคิลเศษวัสดุอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ เช่น ไอซี,ทรานซิสเตอร์และไดโอต สมุทรสาคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดสเปเชียล คัดแยก อัดกระดาษ พลาสติก เหล็กและวัสดุอื่น ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวม เอส.รีไซเคิล 2000 คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก สมุทรปราการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองมาบยางพรกรุ๊ป อัดเศษโลหะ ระยอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี-ยูส คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษกระดาษ เศษโลหะ บดย่อยพลาสติกและหลอมหล่อโลหะจากเศษโลหะ ขี้ตะกรันโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียมและสังกะสี ทำเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงผสม ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทำละลาย หลอมหล่อโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน นิกเกิล และเก็บรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น แบตเตอรี่และหม้อแปลงไฟฟ้า ลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทวีทรัพย์ รีไซเคิล อัดกระดาษ อัดพลาสติก และเศษโลหะ นครราชสีมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทิพย์ พี.วี.ซี. (1994) ทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ก้านดันทรงรองเท้า ก้านไม้กวาดถูบ้าน ท่อน้ำ กรุงเทพมหานคร
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24|
สนับสนุนโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-202-4168, 4014 โทรสาร: 02-202-4165
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อ อีเมล์ admin@thaiwasteexchange.net