รายชื่อผู้รับกำจัด จำนวน (698) ราย

ชื่อบริษัท / โรงงาน รายละเอียด จังหวัด
บริษัท เซ็นไทย พลาสติก จำกัด คัดแยกเศษพลาสติก และทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกใช้แล้ว สมุทรปราการ
บริษัท เดชา สตีล จำกัด นำน้ำมันหล่อลื่น และตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ฉะเชิงเทรา
บริษัท เทคโน เคม จำกัด ต้ม กลั่น สารละลายและเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ฉะเชิงเทรา
บริษัท เทพารักษ์เศษกระดาษ จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ สมุทรปราการ
บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัด LINEAR ALKYL BENZENE SULFONIC ACID, SODIUM LAURETH SULFATE, AMMONIUM LAURETH SULFATE, SODIUM LAURYL SULFATE, AMMONIUM LAURYL SULFATE ชลบุรี
บริษัท เนชั่นแนล แอ็ดฮีสีฟส์ จำกัด ผลิตกาว กรุงเทพมหานคร
บริษัท เนทโก้ เทคโนโลยี จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ชลบุรี
บริษัท เนินกระปรอกดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และยดย่อยเศษพลาสติก ระยอง
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน สระบุรี
บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด ผลิตตะกั่วอ่อนและตะกั่วผสม กำลังการผลิต 750 ตัน/เดือน สระบุรี
บริษัท เพลิร์ธ 98 เมทัล จำกัด ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลี่น ตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังบรรจุด้วยตัวทำละลาย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำเศษผ้าปนเปื้อนกากตะกอนน้ำมัน และดินปนเปื้อนน้ำมันมาทำเชื้อเพลิงผสม คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษโลหะ เศษกระดาษ เศษพลาสติก และเศษโฟม อัด หล่อหลอมเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ บดและทำเม็ดพลาสติกเกรด บี พระนครศรีอยุธยา
บริษัท เพอร์เฟ็ค เปเปอร์ จำกัด คัดแยกกระดาษและอัดกระดาษเป็นแท่ง, ก้อน ปทุมธานี
บริษัท เพเพอร์เพรช จำกัด อัดเศษกระดาษเป็นแท่ง ราชบุรี
บริษัท เฟรนด์ฟีด จำกัด ผลิตอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ นครปฐม
บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตแผ่นวัสดุ (FELT) ที่ทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์ และวัสดุอื่นเพื่อป้องกันความร้อน และป้องกันเสียง สำหรับใช้ในอาคารและรถยนต์ ชลบุรี
บริษัท เฟิสท์ แบงคอก อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ฉะเชิงเทรา
บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด หลอมอลูมิเนียมและทองเหลืองจากเศษอลูมิเนียมและทองเหลือง และดรอส (Dross) ชลบุรี
บริษัท เลี้ยงฮั้วเฮงเฟาน์ดรี แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด หลอมหล่อเหล็กและผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม นครปฐม
บริษัท เวรี่ไลท์ อินดัสเตรียล จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ ตามที่กำหนดไว้ในหมวด1 ข้อ1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1(พ.ศ.2541) ชลบุรี
บริษัท เวสต์ รีโคเวอรี่ เมเนจเม้นท์ จำกัด ผลิตตัวทำละลายจากเคมัภัณฑ์ที่ใช้แล้ว บำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ของสารตัวทำละลายที่ใช้แล้ว น้ำมันที่ใช้แล้ว และน้ำผสมน้ำมัน สมุทรปราการ
บริษัท เวสท์ อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จำกัด บริษัท เวสท์ อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จำกัด ยินดีที่จะให้บริการท่าน ในการรับกำจัดพร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมทุกประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาการในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามกฏหมายในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำในการยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการและการเตรียมเอกสารต่างๆ โดยทางบริษัทฯ มีประเภทของการให้บริการดังนี้ • เผาทำลาย ในเตาเผาที่ได้รับการออกแบบเพื่อลดมลพิษ ตัวอย่างของเสียที่สามารถเผาทำลายได้ เช่น กากตะกอน solvent น้ำเสีย ที่ต้องการเผาทำลาย • ฝังกลบ โดยจะทำการฝังกลบตามประเภทของของเสีย ซึ่งมีทั้งหลุมฝังกลบของเสียอันตราย และหลุมฝังกลบของเสียไม่อันตราย โดยเป็นหลุมฝังกลบที่ได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง • การรีไซเคิล สำหรับลูกค้าที่มีนโยบาย zero landfill ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางเราสามารถรับรีไซเคิลของเสียได้หลายประเภท เช่น ภาชนะปนเปื้อน หลอดไฟ แบตเตอรี่ สำหรับการดำเนิการขออนุญาตกับทางกรมโรงงานฯ ทางบริษัท เวสท์ อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทีมีประสบการณ์สูง กรุงเทพมหานคร
บริษัท เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ระยอง
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าและอีเลคทรอนิค ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท เหมืองทองค้าของเก่า (ซุ่นเฮง) จำกัด คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ชลบุรี
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและลวดเหล็กแรงดึงสูงสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงชนิดเส้นเดี่ยวและชนิดตีเกลียวได้ปีละ 291,810 ตัน ขยายผลิตโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กลวด ตะแกรงลวด สระบุรี
บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด อัดเศษกระดาษ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เหล่าแสงเจริญ (2002) จำกัด อัดเศษเหล็กให้เป็นก้อน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ เอส เค เมทัล สแครป เทรดดิ้ง จำกัด คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย นครปฐม
บริษัท เอ-ทีม วัน อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ชลบุรี
บริษัท เอ.พี.รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด อัดกระดาษ อัดเศษโลหะ อัดพลาสติก ชลบุรี
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24|
สนับสนุนโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-202-4168, 4014 โทรสาร: 02-202-4165
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อ อีเมล์ admin@thaiwasteexchange.net