:: News Channel :: Back to News List
:: ตรวจศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ::
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ ตรวจศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี
.....Post By : Thaiwaste
.....Post Date : 2009-07-29 10:04:16
.....View : 4110
    

ตรวจศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.—กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ ตรวจศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรีเผยเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ลงในพื้นที่เพื่อติดตามเฝ้าระวังปัญหาฯ เริ่ม 3 สิงหาคม 2552 จากกรณีที่มีปัญหาชาวบ้านสระบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะอุตสาหกรรมอันตรายของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีการร้องเรียนและเคลื่อนไหวเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อตรวจสอบศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ ต.ห้วยแห้งอ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อมาดูและตรวจสอบการดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบฝังกลบของบริษัทดังกล่าวด้วยตนเอง นายวิฑูรย์ฯ ได้เปิดเผยว่า “ปัจจุบันบริษัทที่เป็นโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นมีอยู่ 3 บริษัท ดังนั้นจึงความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการ และปฏิบัติงานที่สร้างความเชื่อถือ มั่นใจให้กับประชาชนได้ และที่ผมเดินทางมาในวันนี้ก็เพื่อมาตรวจสอบ และรับทราบข้อมูลที่แท้จริง เพื่อจะได้นำ ไปเป็นแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เราได้มีการกำหนดนโยบายในการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งทางกรมฯจะได้จัดเจ้าหน้าที่ของกรม 2 คนมาประจำเพื่อสังเกตการณ์ประมาณ เดือนครึ่ง โดยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมนี้ สำหรับปัญหาร้องเรียนของศูนย์กำจัดขยะบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีนฯ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลปกครอง ซึ่งก็ต้องรอผลการพิสูจน์ในด้านต่างๆ อาทิ สุขภาพ ปริมาณมลพิษ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ในส่วนของกรมโรงงานฯ เองก็พร้อมที่จะออกสำรวจโรงงานที่เหลือ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ไม่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อไป”