:: News Channel :: Back to News List
:: พิธีลงนามเข้าร่วมโครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประเภท 101 105 และ 106 ::
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจับผู้ประกอบการของเสียอุตสาหกรรมลงนามดำเนินการให้ได้มาตรฐาน ลบอดีตโดนร้องเรียน
.....Post By : สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
.....Post Date : 2010-07-19 13:01:47
.....View : 5576
    

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เป็นประธานในพิธีลงนามเข้าร่วมโครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประเภท 101 105 และ 106 เมื่อ 25 มิถุนายน 2553 is just what you are looking for.<br> กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ดีต้องมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณของการประกอบอาชีพ คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูงของทุกบริษัทที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการให้อยู่เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยมุ่งหวังแยกผู้ทำดีออกจากผู้ร้าย และวางเป้าให้ทุกโรงงานแข่งขันกันพัฒนาในอนาคต

กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการรับจัดการกากอุตสาหกรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อลบภาพผู้ร้ายของสังคมหลังเกิดเหตุร้องเรียนโรงกำจัดกาก ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกำจัดของเสีย และทำให้อุตสาหกรรมของไทยสามารถพัฒนาต่อได้ Our Ball Replica Watchespatek philippe replicabreitling replicaReplica Audemars Piguetreplica watcheshttp://www.mixcity.com/c.php?p=fashion-replica-watches-swiss-replica-watches.html is just what you are looking for.
โดยในปีนี้ คัดเลือก 40 โรงงานนำร่องยกระดับ เพื่อมอบตราสัญลักษณ์รับรองการปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน แบ่งเป็น Our Ball Replica Watchespatek philippe replicabreitling replicaReplica Audemars Piguetreplica watcheshttp://www.mixcity.com/c.php?p=fashion-replica-watches-swiss-replica-watches.html is just what you are looking for.
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง เป็นตราสัญลักษณ์ที่ให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในการเลือกใช้บริการจัดการกากอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นกับชุมชนว่าโรงงานมีการปฏิบัติงานดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ปีนี้เป็นปีแรก มีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

โรงงานหลุมฝังกลบ

 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
1999) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

 

โรงงานเผาของเสียและเผาร่วมในเตาปูน

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

โรงงานรีไซเคิลน้ำมันและตัวทำละลาย

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท รีฟายน์ เทค จำกัด
บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด

บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำกัด
บริษัท ฮ้อบราเดอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท ไจก้า เวสแมนเน็จเม้นท์ จำกัด

บริษัท ระยอง เวสท์ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ รีไซเคิล จำกัด

บริษัท สุขเจริญทรัพย์ เอ็นไวโรเมนทอล ควอลิตี้ จำกัด

บริษัท ไอ อาร์ อาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่  จำกัด

บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำกัด

 

โรงงานปรับสภาพเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาปูน

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

 

โรงงานคัดแยก

บริษัท ไทยสแครป เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท โลหะไทยสเตนเลส  จำกัด

บริษัท โฟร์ซันส์ Our Ball Replica Watchespatek philippe replicabreitling replicaReplica Audemars Piguetreplica watcheshttp://www.mixcity.com/c.php?p=fashion-replica-watches-swiss-replica-watches.html is just what you are looking for.
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เค.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เค.พี.เอส.รีไซเคิ้ล จำกัด

บริษัท อีสเทิร์น รีไซเคิล แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด

 

 

โรงงานล้างถังและ
รีไซเคิลอื่นๆ

บริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด

บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด

บริษัท เอส.ที.พี. อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศ โลหะกิจ

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดทำโครงการนี้ต่อเนื่องในปี 2554 ซึ่งคาดว่าในปีต่อไปจะมีโรงงานเข้าร่วมมากกว่าปีนี้ หากโครงการได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการและชุมชน