:: News Channel :: Back to News List
:: เชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2553 ::
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค
.....Post By : ส่วนวิชาการและกำกับข้อมูลกากอุตสาหกรรม
.....Post Date : 2010-05-26 11:38:47
.....View : 3651
    

กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทวงอุตสาหกรรมร่วมเสวนาเชิงนโยบายหัวข้อ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยกับการจัดการของเสีย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยส่งแบบลงทะเบียนตามแนบ