ผู้ก่อกำเนิดกาก
( Generator )
คือผู้ที่มีความต้องการ นำกากอุตสาหกรรมของโรงงาน เข้าสู่ระบบ เพื่อประกาศหาผู้ที่ต้องการ หรือรับกำจัด
ผู้รับดำเนินการจัดการกาก
( Processor )
คือผู้ทีีมีความต้องการ รับกากอุตสาหกรรม จากผู้กอ่กำเนิดกาก และสามารถ เข้าสู่ระบบเพื่อประกาศ รับกากอุตสาหกรรมได้
รายการ กากอุตสาหกรรม /วัสดุเหลือใช้
(Want to Sell)
จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งท่านสามารถ ค้นหาข้อมูล ที่ท่านต้องการได้
รายการความต้องการ
กากอุตสาหกรรม/วัสดุเหลือใช้ (Want to Buy)
ที่ผู้รับกำจัดต้องการ ซึ่งท่านสามารถ ค้นหาข้อมูล ที่ท่านต้องการได้    qsd

  qsd
 
   
   
   
   
    Learn More  

    เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมก้าวไกล ไทยเข้มแข็ง ด้วยอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - 27 มกราคม 2554

  ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
 
   
   
   
   
    Learn More  

    พิธีลงนามเข้าร่วมโครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประเภท 101 105 และ 106

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจับผู้ประกอบการของเสียอุตสาหกรรมลงนามดำเนินการให้ได้มาตรฐาน ลบอดีตโดนร้องเรียน
 
   
   
   
   
    Learn More  

    เชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2553

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค
 
   
   
   
   
    Learn More  

    ประกาศเลื่อนการสัมมนาโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการโรงงาน

  เลื่อนการสัมมนาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เป็นวันที่ 2 เมษายน 2553
 
   
   
   
   
    Learn More  

    ม.อ.ร่วมกรมโรงงานอุตสาหกรรม เสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.จับมือกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน และชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 
   
   
   
   
    Learn More  

    ตรวจศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

  นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ ตรวจศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี
 
   
   
   
   
    Learn More  

    19 โรงงานภาคเหนือคว้าสัญลักษณ์รับรองจัดการสิ่งแวดล้อม

  ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ – รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ให้ 19 โรงงานภาคเหนือ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ระบุช่วยลดค่าใช้จ่าย 11 ล้านบาท/ปี และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 873 ตัน/ปี
 
   
   
   
   
    Learn More  

    อุตสาหกรรม วิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานฯ คนใหม่ เผยนโยบายเชิงรุก มุ่งมั่น ทันสมัย ใส่ใจ ให้เกิดความยั่งยืน

  พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
 
   
   
   
   
    Learn More  

    สำนักงาน กทช. จัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ Call Center 1200

  ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 9.30-12.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กทช. โดยมีท่านประธานกทช. ให้เกียรติเป็นประธานพิธี
 
   
   
   
   
    Learn More  

Thai Waste
Online Map
 
SHOW MAP ONLINE
 
 


 

สนับสนุนโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-202-4168, 4014 โทรสาร: 02-202-4165
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อ อีเมล์ admin@thaiwasteexchange.net